Algemene informatie

“Torens zijn het sieraad van een stad.
Schepen zijn het van de zee en kinderen van de mens.”
Uit: Homeros.

Welkom bij DerKinderen.
Wij beschikken sinds 2011 over een modern en goed geoutilleerd gebouw voor zowel een kinderdagverblijf als een apart gedeelte voor buitenschoolse opvang. Stichting DerKinderen Almere is een compleet kindercentrum waar kinderen van nul tot dertien jaar terecht kunnen voor professionele opvang en begeleiding.

Wij zijn er voor iedereen die zijn of haar kind(eren) wil onderbrengen in een veilige en professionele omgeving en bieden plaats aan zes groepen in ons kinderdagverblijf en twee groepen voor buitenschoolse opvang (van vier tot dertien jaar). Iedere groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

Inspirerend
Wij bieden kinderen een inspirerende omgeving aan in open ruimtes waar zij vrij kunnen spelen. Binnen dit kader proberen wij een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van alle kinderen. DerKinderen biedt bij voldoende belangstelling ook professionele opvang voor kinderen met een beperking.

Onze naam
DerKinderen betekent ‘voor en van alle kinderen’ in het Oudnederlands. Want bij ons zijn alle kinderen welkom, wij kijken niet naar rijk of arm, afkomst, religie of levensovertuiging. Diversiteit staat hoog in ons vaandel.

Vertrouwen
Kinderen zijn een kostbaar bezit, daar zijn wij ons zeer van bewust. Wij willen daarom een toegewijde, energieke en stimulerende organisatie zijn waar ouders en of verzorgers hun kinderen vol vertrouwen naar toe kunnen brengen, in de wetenschap dat zij in goede handen zijn.

Samenwerken
DerKinderen staat midden in de samenleving en wil participeren met ouders en kinderen, wijk- en buurtverenigingen en de gemeente. Naast zorg, aandacht en warmte streven wij ook naar kwaliteit en deskundigheid, waarbij de individuele en sociale ontwikkeling van het kind alle kansen krijgt. Dit doen wij met inachtneming van de geldende voorschriften en richtlijnen.

Pedagogische visie
Spelenderwijs en ongemerkt werken wij aan de pedagogische en persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Hierbij stimuleren wij de creativiteit van het kind door zelfontplooiing. Bij het inrichten van de groepen, het bepalen van het dagritme en het indelen van de week hanteren wij de ‘Schijf van Vijf’. Dit betekent dat de vijf belangrijkste gebieden van ontwikkeling altijd terug zullen komen in onze inrichting, dagritme en weekroosters. De vijf belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn: creativiteit, constructiviteit, cognitie, sociale ontwikkeling en motoriek. nze medewerkers hebben een pedagogische opleiding en werken volgens het Pedagogisch Beleidsplan en de geldende voorschriften en richtlijnen in de kinderopvang.

 

Om deze site goed te laten functioneren, maken ook wij gebruik van cookies. Als u onze site gebruikt gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met ons cookiebeleid.